Specyfikacja – kolumna RABAT

W tabeli specyfikacji towarowej, w kolumnie RABAT pojawiają się dodatkowe oznaczenia:
„%” to rabat procentowy,
„+” to rabat kumulowany,
„z” to rabat zablokowany,
„w” to rabat od wartości pozycji.
Rabat procentowy
Rabat procentowy to standardowy rabat określony jako procent ceny lub wartości pozycji, o który jest ona zmniejszana (ewentualnie podwyższana w wypadku rabatu ujemnego). Właśnie takie rabaty można zawczasu przygotować opisać na poziomie pod modułu administracyjnego RABATY. Rabat kumulowany Rabat kumulowany to taki, który zostanie zsumowany z wybranym dodatkowo przez użytkownika rabatem od wartości dokumentu. Przykładowo: jeśli kumulowany rabat od ceny pozycji określono jako 5%, a rabat od wartości dokumentu jako 10%, to sumaryczny rabat dla tej pozycji wyniesie 15%. Rabat zablokowany
Rabat zablokowany to taki, który nie zmieni się dla danej pozycji w momencie, gdy użytkownik dodatkowo wybierze rabat od wartości dokumentu. Jeśli rabat nie będzie zablokowany, zostanie on zastąpiony wybranym rabatem od wartości dokumentu.