Dokument fiskalny

Program może obsługiwać zarówno dokumenty fiskalne pobrane podczas transmisji danych ze współpracującej z systemem kasy (są to raporty kasowe o sprzedaży), jak i dokumenty, które wprowadził samodzielnie użytkownik, przepisując dane z raportu kasy, np. w sytuacji, kiedy nie mogło dojść do transmisji danych. Dokumenty odebrane z kasy są oznaczane symbolem KF, dokumenty wprowadzone przez użytkownika – symbolem DF. W wypadku dokumentów typu KF użytkownik nie może wykonać operacji unieważnienia. Dokumenty takie mogą być natomiast odkładane i wykonywane. Poprawienie dokumentu KF jest przez system interpretowane jako konieczność wystawienie dokumentu zwrotu ze sprzedaży detalicznej – wyświetlany jest odpowiedni formularz. W wypadku wystawiania dokumentu typu DF, należy przed użyciem funkcji DODAJ koniecznie określić kasę, której dany dokument dotyczy. Ułatwia to selektor KASA umieszczony na pasku narzędzi. Podpowiada on nazwy wszystkich kas, z którymi współpracuje program. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy użytkownik poprawia, odkłada lub unieważnia dokument.