PARAGON DZIENNY

Tworzenie zbiorczego paragonu dla jednego dnia umożliwia funkcja PARAGON DZIENNY z menu DOKUMENT. Jest dostępna, jeśli moduł pracuje w trybie obsługi paragonów. Istotą paragonu dziennego jest to, że użytkownik może wielokrotnie w ciągu dnia dopisywać do niego nowe pozycje.  Formularz paragonu dziennego zawiera dwie tabele specyfikacji towarowej: dolna służy do wprowadzania zapisów, górna prezentuje stan po ich podsumowaniu. Dla użytkownika dostępna jest wyłącznie specyfikacja dolna.