OPISANE TECHNIKI

Równocześnie należy stwierdzić, że zarówno opisane techniki, jak i rezultaty badań wydają się niewystarczające. Jakościowa analiza zjawisk naukowych odsłoniłaby w większej mierze mechanizmy ustalania i funkcjonowania autorytetów, jak też typy ich oddziaływania: dlatego jak dotychczas najwięcej wiedzy posiadamy na ten temat z prac historyków nauki, którzy śledzili m. in. wpływ starożytnych na naukę średniowieczną, autorytet Arystotelesa w dziejach itp. Socjologiczna ana­liza formowania się szkół wokół mistrzów o ustalonej renomie daje sposobną okazję do obserwacji autorytetu: ustalenia, jak formuje się społeczna estyma, umacnia indywidualna charyzma, jak opinie wybitnego uczonego zaczynają podlegać procesowi dogmatyzacji, aż stają się obowiązującą wyrocznią.