Przycinanie karty sim do microsim

Program wykorzystuje możliwości oferowane przez środowisko Windows. Oferuje przy tym także wiele własnych usprawnień. Korzystanie z nich powinno ułatwić i przyspieszyć pracę użytkownika. Poniżej opisano najbardziej typowe elementy, z którymi spotyka się osoba obsługująca program. Warto poznać zasady działania wymienionych tu mechanizmów, by nieznajomość ich działania nie stanowiła przeszkody w pracy z programem.

Pasek stanu

Okno dialogowe służy do komunikacji użytkownika z programem. Pozwala określać pewne wymagania i ustalenia oraz podejmować odpowiednie decyzje.

 Znacznik

Szczególnym rodzajem okna dialogowego jest okno edycyjne. Okno edycyjne umożliwia wprowadzanie i poprawianie danych. Często zawiera tzw. „zakładki”, umożliwiające pogrupowanie danych stanowiących opis pewnego elementu.