Okno WYBÓR MAGAZYNU

Program został skonstruowany w ten sposób, by mógł być wykorzystywany do obsługi wielu magazynów. Dzięki tej możliwości – bez konieczności opuszczania programu – można rozpocząć pracę z danymi dotyczącymi innego magazynu. W części MAGAZYN okna dialogowego WYBÓR MAGAZYNU znajdują się dwa przełączniki: GŁÓWNY Zakreślenie tej pozycji przełącznika przez użytkownika oznacza, że program zajmie się obsługą głównego magazynu firmy. INNY, WYBRANY Zakreślenie tej pozycji przełącznika przez użytkownika daje możliwość wyboru z listy wszystkich magazynów tego, który będzie obsługiwany przez program, np. magazyn III – Tyniec; sklep – ul. Komandorska. Magazyn zakłada się na poziomie podmodułu administracyjnego MAGAZYNY.