ELEMENTY RACJONALNE

Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością. Z takiego punktu widzenia pojawia się też zagadnienie autorytetu w socjologii nauki. Teksty zamieszczone w niniejszej publikacji podejmują na mnogie sposoby to zagadnienie. Czym jest autorytet w nauce? Klemens Szaniawski podkreśla, że nie ma ważności metodologicznej w rozpatrywaniu nauki, kiedy nauka ujmowana jest w postaci wytworów i systemów wiedzy, okazuje się jednak ważnym zagad­nieniem; gdy ujmujemy naukę jako odrębną sferę działalności ludzkiej.