SIĘGAJĄC WSTECZ

Jerzy Łanowski sięgając jakby do prahistorii problemu kreśli portret greckiego uczonego. Spraw bardzo ważnych dla nauki współczesnej dotyczą wnikliwe uwagi Jana Baszkiewicza na temat stosunku autorytetu naukowego i krytyki naukowej. Na przykładzie nauk historycznych Władysław Czapliński demonstruje niezbędność autorytetu dla pracy naukowej, lecz równocześnie podkreśla potrzebę krytycznego odnoszenia się do autory­tetów. Rola środowiska, ilustrowana na przykładzie wrocławskiego środowiska matematycznego, zagadnienie kariery naukowej, sprawy naukowego kierow­nictwa – wszystkie te tematy bezpośrednio lub pośrednio odniesione do zjawisk autorytetu w nauce, poruszone w przyczynkach Elżbiety Jabłońskiej i     Bertolda Łysika, Krzysztofa Pigonia, Jerzego Skowrońskiego – wskazują, że w naszym zbiorze znalazły się podejścia do problemu autorytetu w nauce nie tylko ufundowane na założeniach teorii socjologicznej, lecz wynikłe także z samych doświadczeń życia naukowego i refleksji nad nimi.