Zakładka DOKUMENT

CENY NA WYDRUKU: ORYGINALNA CENA NA DOKUMENCIE Pozycja przełącznika pozwalająca ustalić, że na wydrukowanym dokumencie zostaną wydrukowane takie ceny, jakich użyto przy wystawianiu dokumentu. INNA CENA Pozycja przełącznika, która pozwoli wydrukować dokument z uwzględnieniem innego rodzaju cen. Rodzaj ten należy wybrać z udostępnionego selektora, a następnie za pomocą kolejnego przełącznika określić, czy jest to cena brutto czy netto. Taka operacja jest bardzo często wykonywana dla własnych potrzeb firmy, np. dla celów sprawozdawczości.

Okno POZOSTAŁE DANE

Okno POZOSTAŁE DANE jest udostępniane użytkownikowi w chwili wybrania przez niego na poziomie formularza dokumentu funkcji POZOSTAŁE DANE z menu DOKUMENT. Okno zawiera zakładki, których liczba i rodzaj zależy od typu dokumentu, z poziomu którego wywoływane jest okno, a także od tego, czy z Subiektem współpracuje program księgowy – Rachmistrz lub Rewizor. Poniżej zamieszczono opis wszystkich zakładek, w które może być wyposażone okno.