UWZGLĘDNIENIE ZDOLNOŚCI

Uwzględnienie zdolności i IQ nie zmieniło istotnie korelacji między ja­kością instytucji a liczbą cytowań, która wynosi 0,21 (poziom istotności 0,                  001). Wnioskiem końcowym pilotażu jest potwierdzenie hipotezy o słabym związku między osiągnięciami zawodowymi (prestiżem) a miarami zdobytego wykształcenia i zdolności. Według autorów miejsce zatrudnienia ma wysoki wpływ na widoczność i sukces profesjonalny badacza.Inne badania nie potwierdzają hipotezy Mertona bądź ją modyfikują, np. badania Gastona nad fizykami nie wykazały związku twórczości i uznania ani z charakterem ukończonej uczelni, miejsca doktoryzowania się, ani z presti­żem wydziału. Brytyjski system nagradzania w nauce jest – jak się zdaje — uniwersalistyczny, tj. związany głównie z osiągnięciami konkretnych jednostek, a nie z ich miejscem zatrudnienia.