Okno REJESTRACJA

Okno dialogowe REJESTRACJA służy do zarejestrowania się w systemie. NAZWISKO Z dostępnego selektora należy wybrać nazwisko użytkownika. Informacje o osobach obsługujących system wprowadza się na poziomie pod modułu administracyjnego PERSONEL, w oknie dialogowym DANE UŻYTKOWNIKA. HASŁO W tę rubrykę należy wprowadzić hasło użytkownika. Gdy program jest uruchamiany po raz pierwszy, wówczas standardowo w rubryce NAZWISKO jest wyświetlona nazwa ADMINISTRATOR, a rubryka HASŁO jest pusta. Administrator ma pełne uprawnienia do korzystania z systemu. Naciśnięcie przez użytkownika tego przycisku wywoła okno dialogowe WYBÓR PODMIOTU, dzięki któremu można wybrać inny podmiot.