Jak dodać nowy zapis?

Dodawanie nowego zapisu zostanie omówione na przykładzie dodania do kartoteki kontrahentów danych nowego kontrahenta. Aby dodać dane nowego kontrahenta, należy:

  • Z modułu CENTRALA wybrać grupę KARTOTEKI, wskazać moduł KONTRAHENCI.
  • W oknie głównym modułu z paska menu wybrać funkcję KONTRAHENT, opcję DODAJ
  • lub z paska narzędzi wybrać przycisk JQl.
  • W poszczególne zakładki wyświetlonego okna dialogowego KONTRAHENT wprowadzić odpowiednie dane.
  • Kiedy dane zostaną wprowadzone, wybrać klawisz.

Jak poprawić dane?

Poprawianie danych wprowadzonych już pozycji omówione zostanie na przykładzie poprawiania danych kontrahenta. Aby poprawić wprowadzone już dane kontrahenta, należy:

  • Z modułu CENTRALA wybrać grupę KARTOTEKI, wskazać moduł KONTRAHENCI. W tabeli znajdującej się w oknie głównym modułu wskazać wybraną pozycję.
  • Z menu KOTRAHENT wybrać opcję POPRAW lub
  • z paska narzędzi wybrać przycisk M.
  • Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe KONTRAHENT, poprawić dane.
  • Wybrać przycisk.

Należy pamiętać, że nie wszystkie dane można poprawiać. Dane, które w wyświetlonym oknie dialogowym będą wyszarzone, będą danymi przeznaczonymi tylko do odczytu, których użytkownik nie będzie mógł już modyfikować.