TABELA SPECYFIKACJI TOWAROWEJ oraz FORMA PŁATNOŚCI

W tym miejscu zostaną wyliczone wszystkie towary i usługi, z których obrotem związany jest wystawiany dokument. Dostępnych tu mechanizmów jest tak wiele, że specyfikacji poświęcono oddzielny rozdział – „Specyfikacja towarowa”. RABAT Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu. Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale „Pole RABAT”. FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności, jaką użytkownik zastosował do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola ZAPŁACONO, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI – ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz ¿j umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI. TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola – warto zapoznać się z rozdziałem „Pole TERMIN PŁATNOŚCI”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI. Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.