Okno KOMUNIKAT O BŁĘDZIE

Tytuł okna może być różny, np. „Brak towarów w magazynie”. Okno jest wyświetlane wyłącznie w sytuacji, kiedy podczas zapisu dokumentu wystąpił jakikolwiek błąd. System przypomina numer zapisywanego dokumentu oraz podaje krótką informację o rodzaju błędu. Dostępne są tu klawisze: maf – umożliwia odłożenie dokumentu; AnuM  – powoduje zaniechanie przez system próby zapisu dokumentu; MnW – klawisz wyświetlany zamiennie z klawiszem ! Powoduje ograniczenie wyświetlanych w oknie informacji do numeru zapisywanego dokumentu oraz krótkiego komunikatu o rodzaju błędu; więcej – klawisz wyświetlany zamiennie z klawiszem «Mniej |, powoduje wyświetlenie szczegółów związanych z danym błędem, np. dodatkowych informacji technicznych; SyM 1  pozwala wydrukować zawartość okna z komunikatem.