Okno DODAJ NA PODSTAWIE

TYP DOKUMENTU Selektor pozwalający wskazać typ dokumentu, który będzie wykorzystany jako wzór do wypisania nowego dokumentu. Wszystkie wystawione dokumenty danego typu zostaną wyświetlone w tabeli umieszczonej poniżej selektora, skąd należy wybrać już konkretny dokument traktowany jako wzór. TABELA W kolejnych kolumnach prezentowane są najważniejsze informacje o wystawionych dokumentach danego typu, np. o fakturach VAT. Tabela może zostać uporządkowana. W ten sposób łatwiej będzie wskazać dokument, który zostanie potraktowany jako wzór do wystawienia nowego dokumentu.

Okno WYDRUK

Okno WYDRUK pozwala nie tylko wprowadzić ustalenia dotyczące liczby kopii i wyglądu wydrukowanego dokumentu (wybranie wzoru wydruku), ale także podjąć wiele decyzji związanych np. z drukowaniem dokumentów powiązanych, automatyczną rejestracją fiskalną.