WIELE UWAGI

Studium J. Goćkowskiego poświęca wiele uwagi temu zagadnieniu. Jako pierwszy czynnik wyróżnia on rolę tego, kto staje się autorytetem i może (choć wcale nie musi) działać w tym kierunku. Czynnik drugi to krąg ludzi, którzy uznają danego twórcę teorii czy inspiratora badań za autorytet i po­zostają jego wyznawcami, wreszcie czynnikiem trzecim jest „kolegium” tych, którzy już mają pozycję autorytetów w danej gałęzi nauki i którzy nowego człowieka przyjmują niejako do swojego grona. Zarówno J. Goćkowski, jak i niektórzy inni autorzy poruszający to zagadnienie szczególną wagę przypisują pierwszemu z wymienionych czynników w procesie „stawania się” czy „kreowania” autorytetu.