Jak uruchomić pod moduł administracyjny KONTRAHENCI?

Istnieją różne metody uruchomienia pod modułu administracyjnego. korzystając z drzewa programu, korzystając z paska menu, korzystając z paska narzędzi. Aby uruchomić pod moduł administracyjny KONTRAHENCI z drzewa systemu, należy:

  • Z modułu CENTRALA wybrać grupę INNE.
  • Z grupy INNE wybrać moduł ADMINISTRACJA.
  • Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł KONTRAHENCI.
  • Aby uruchomić podmoduł administracyjny z menu modułu, należy.
  • Z modułu CENTRALA, z menu INNE wybrać pozycję ADMINISTRACJA.
  • Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł KONTRAHENCI.
  • Aby uruchomić podmoduł administracyjny z paska narzędzi modułu, należy.
  • Z modułu CENTRALA, z paska narzędzi wybrać przycisk jg.
  • Gdy zostanie wyświetlony moduł ADMINISTRACJA, wówczas należy wybrać podmoduł KONTRAHENCI.