Funkcja USUWANIA

Funkcja USUŃ może zostać uruchomiona przez wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu. Działanie funkcji USUŃ polega na likwidacji zapisu o dokumencie oraz na cofnięciu zmian wywołanych przez dany dokument – stany magazynowe, dokumenty i wyliczenia finansowe oraz podatkowe przestaną uwzględniać zmiany wywołane przez ten dokument. W chwili użycia przez użytkownika funkcji USUŃ system poprosi jeszcze
o potwierdzenie decyzji o likwidacji dokumentu. Funkcja jest zarezerwowana tylko dla takich sytuacji, kiedy wystawienie pewnego dokumentu było ewidentnym błędem – zapis o tym dokumencie oraz efekty wywołane jego wykonaniem powinny zostać zlikwidowane.

Funkcja POKAŻ

Funkcja POKAŻ umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi danymi dokumentu. Wyświetlane jest takie samo okno jak przy wystawianiu dokumentu, ale niemożliwe jest użycie funkcji wpływających na zmianę jego zawartości. Funkcja POKAŻ może zostać uruchomiona przez: wybranie jej z menu DOKUMENT na poziomie głównego okna modułu, -> użycie przycisku z paska narzędzi modułu, użycie klawisza funkcyjnego [F3].