NAJBARDZIEJ REWOLUCYJNE

Te najbardziej rewolucyjne bywają przez wiele lat nie dostrzezone i me doce­nione, jak-to miało miejsce w przypadku recepcji odkryć Mendla. W nauce współczesnej tego typu sytuacje, zdarzają się jednak coraz rzadziej. Jonathan Cole i Stephen Cole w celu sprawdzenia trafności wymienionego wyżej zarzutu zanalizowali rozkład w czasie cytowań prac fizyków publikowanych w latach 1950-1961. Okazało się, że liczba cytowań określonej pracy w 1961 r. jest wysoce skorelowana z liczbą cytowań w 1966 r., co świadczyłoby o tym, że stosunkowo niewielki odsetek prac jest dostrzegany i doceniony z kilku­letnim opóźnieniem. Zarzut ten stosuje się ponadto głównie do tych prac, w których SCI używane jest do konstrukcji wskaźnika wydajności czy do­niosłości twórczości naukowej, a nie do tych, które czynią zen narzędzie badania prestiżu.