INNE CZYNNIKI

Inne czynniki, np. posiadanie na koncie nagród, nie mają wpływu na dyfuzję. Najwartościowsze prace naukowców o różnej pozycji rozchodzą się w tym samym tempie, natomiast mniej wartościowe prace autorstwa uznanych już naukowców zwracają większą uwagę na analogiczne publikacje pióra badaczy nieznanych. D. Grane śledziła różne typy więzi w środowisku naukowym i lokali­zację najbardziej twórczych badaczy w dziedzinie socjologii wsi. Społeczna organizacja specjalności ogniskuje się wokół raczej małej grupy najbardziej twórczych jednostek. Grupa ta z kolei powiązana jest ścisłymi, wzajemnymi więzami. Ludzie ci mają też żywy kontakt z resztą zbiorowości, partycypu­jąc często w pracach zbiorowych (ukierunkowując je) oraz prowadząc i opi­niując prace doktorskie.