Sprzedaż – faktury i rachunki

Moduł SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI pozwala zarządzać wszystkimi dokumentami typu faktura VAT i rachunek uproszczony opisującymi sprzedaż towarów i usług. Moduł SPRZEDAŻ – FAKTURY I RACHUNKI jest jednym z najbardziej rozbudowanych modułów programu. Działających w nim mechanizmów jest bardzo wiele. Najważniejsze z nich – wspólne dla wielu typów dokumentów opisano w rozdziale „Moduły obsługi dokumentów”. Trzeba też w tym miejscu przypomnieć, że, chcąc sprawnie wystawiać jakiekolwiek dokumenty, warto zaznajomić się z elementarnymi wiadomościami zawartymi w rozdziale „Typowe mechanizmy”. Wszystkie działające w obrębie modułu funkcje są dostępne z poziomu menu:
POMOC, DOKUMENT, WIDOK, EDYCJA, MODUŁ, NARZĘDZIA, KOPIUJ, SZUKAJ, POWIEL, CENTRALA, ZMIANA, MAGAZYNU, DRUKUJ.