Widawianka zduńska wola

Na poziomie tej zakładki użytkownik określa, które bazy danych go interesują. Wystarczy posłużyć się przełącznikiem i wybrać jedną z jego pozycji. Program PRZENIESIENIE DANYCH oferuje wiele możliwos’ci pobrania danych. Wybór jest uzależniony przede wszystkim od tego, jakie programy dla systemu DOS i Windows zostały przez użytkownika zainstalowane. POBIERZ DANE Przełącznik o kilku pozycjach. Wybierając włas’ciwą pozycję można zdecydować o pobraniu danych:

-> wyłącznie z Subiekta, wyłącznie z Rachmistrza,
-> wyłącznie z Rewizora,
-> z Subiekta i Rachmistrza,
-> z Subiekta i Rewizora.
UZUPEŁNIANIE INFORMACJI O PODMIOCIE Przełącznik o trzech pozycjach aktywny tylko wtedy, kiedy zdecydowano o przeniesieniu danych jednocześnie z Subiekta i jednego z programów księgowych (Rachmistrza lub Rewizora): DANE Z SUBIEKTA Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione z bazy danych Subiekta dla DOS.
PRZENIEŚ DANE Z PROGRAMU KSIĘGOWEGO Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione z bazy danych Rachmistrza lub Rewizora. UZUPEŁNIJ DANE W OPARCIU O OBA PROGRAMY Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione w taki sposób, że zapisy z bazy danych Subiekta dla DOS będą uzupełnione dodatkowymi opisami wprowadzonymi do bazy danych Rachmistrza lub Rewizora.