Okno z listą kontrahentów

Specjalna lista kontrahentów jest dostępna z poziomu różnych modułów systemu. Wyróżnia się paskiem narzędziowym z dużymi przyciskami. Ułatwia wybranie konkretnej firmy-dostawcy, odbiorcy, producenta, pośrednika. Wskazany na liście kontrahent zostaje wybrany. Jego najważniejsze dane zostają przeniesione w miejsce, skąd została uruchomiona lista. Lista zostaje zamknięta. Lista kontrahentów może pracować także w trybie wielokrotnego wyboru. Taki typ listy jest dostępny np. w czasie tworzenia naklejek adresowych. Lista wielokrotnego wyboru ułatwia pracę w takich sytuacjach, kiedy chodzi o wskazanie wielu kontrahentów. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pierwszej kolumnie takiej listy lub użycie klawisza spacji powoduje wybranie elementu – zostaje on oznaczony symbolem. Klawisz vj zatwierdza wtedy wybór wszystkich zaznaczonych z taki sposób elementów i zamyka listę.