Okno OPCJE

Za pomocą tego okna można ustalić następujące parametry widoku okna głównego:
POCZĄTKOWE USTAWIENIA FILTROWANIA: PAMIĘTAJ OSTATNIE Użytkownik, wskazując tę pozycję przełącznika, podejmuje decyzję, że program w momencie rozpoczęcia pracy z modułem poda wprowadzone podczas ostatniej pracy ustalenia dotyczące wyglądu paska narzędzi. Włączenie tego przełącznika spowoduje, że nieaktywne staną się pozostałe pola okna. PRZYJMIJ DOMYŚLNIE Wskazanie tej pozycji przełącznika uaktywni drugi przełącznik.
PARAMETRY FILTROWANIA: TYP Za pomocą tego selektora można wybrać typ dokumentu kasowego (BP, BW lub BP i BW), z którym użytkownik będzie pracował. STATUS Za pomocą tego selektora można zadecydować, czy użytkownik zechce zobaczyć w tabeli tylko dokumenty zadekretowane, tylko zaksięgowane, czy zadekretowane i zaksięgowane.
OKRES Za pomocą tego selektora należy zdecydować, czy praca będzie przebiegała w podpowiadanym standardowo okresie nieokreślonym, czy w innym, wybranym przez użytkownika okresie określonym za pomocą okna PODAJ OKRES. BANK Za pomocą tego selektora można wybrać odpowiedni bank i rachunek bankowy.