AUTORYTETY W WIELU DZIEDZINACH

Otóż autorytet w różnych dziedzinach, i właśnie w dziedzinie nauki, to najczęściej (nie zawsze) stosunek między jednostką a wielością osób, które dają się opisać jako krąg społeczny, grupa społeczna lub społeczne środowisko. Dodajmy, że (co jest charakterystyczne dla organi­zacji nieformalnej) granice tego kręgu czy środowiska są niekoniecznie ściśle określone. Niejednokrotnie zdarza się, że autorytet naukowy działa w ściślej­szym i szerszym kręgu, ponadto istnieją różnice w sile i stopniu tego od­działywania, różnice trudno wymierne lub w ogóle niewymierne. Już.z tych względów autorytet w nauce należy do bardziej złożonych postaci stosunku społecznego. Mogłoby się zdawać natomiast, że określony zakres oddziały­wania – nauka czy jej poszczególne dziedziny – sprzyja względnej prosto­cie tego stosunku.