Okno PRZETWÓRZ ZAMÓWIENIA OD KLIENTÓW

Mechanizm przetwarzający zamówienia od klientów w odpowiadające im zamówienia do dostawców umożliwia użytkownikowi znaczne zautomatyzowanie wykonywanych czynności. Zamiast wypełniać tymi samymi danymi kolejne formularze (zamówienie od klienta, zamówienie do dostawcy, dokument zakupu, dokument sprzedaży), można poprzestać na wystawieniu tylko jednego dokumentu, który następnie będzie podstawą automatycznego tworzenia wszystkich następnych. PRZEKSZTAŁĆ: AKTUALNIE WYBRANE ZAMÓWIENIE Jeśli zostanie wybrana ta pozycja przełącznika, system utworzy zamówienia do dostawców towarów wyliczonych w zamówieniu. WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA WYŚWIETLONE NA LIŚCIE Jeśli zostanie wybrana ta pozycja przełącznika, system utworzy zamówienia do dostawców towarów wyliczonych we wszystkich zamówieniach od klientów, które zostały utworzone w module ZAMÓWIENIA. Przetwarzając zamówienia od klientów w zamówienia do dostawców, system bazuje na informacjach wprowadzonych przez użytkownika do kartotek. Konkretnie chodzi tu o zapis figurujący w polu PODSTAWOWY DOSTAWCA na poziomie zakładki ZAKUP.