Zip 001 jak rozpakować

Poniżej znajdują się opisy okien najczęściej wykorzystywanych podczas pracy z programem. Ponieważ okna te są udostępniane na poziomie wielu modułów, nie zamieszczono ich opisu w rozdziałach poświęconym poszczególnym modułom programu, a jedynie umieszczono tam odwołania do tego rozdziału instrukcji. Warto więc przed rozpoczęciem pracy z programem zapoznać się z zawartymi tu wyjaśnieniami i wskazówkami.
Okno z tabelą
Tabela jest jednym z częściej stosowanych w systemie sposobów prezentowania i opracowywania różnych danych dotyczących elementów opisywanych w programie, np. kontrahentów, dokumentów, naklejek itp.