AUTORYTETY TECHNICZNE

Typ drugi stanowią autorytety techniczne, autorytety, jakimi cieszyli się i cieszą przedstawiciele różnych umiejętności technicznych; typ ten, z natury swej bardziej racjonalny, jest jednak przyporządkowany pożądanym zastosowaniom wiedzy do określonych celów praktycznych. Dopiero w dalszej kolejności autor przedstawia autorytety „epistemiczne” fundovyane w samych osiągnięciach poznania czy to porządku naturalnego, czy to ładu społecznego. Inne podziały typologiczne autorytetu w nauce znajdujemy w studium J. Goćkowskiego, który wyróżnia trzy. zasadnicze typy jednostek jako autory­tetów. Są nimi: luminarze-koryfeusze nauki, mistrzowie-nauczyciele, wreszcie typ określony mianem lidera-kapitana (organizatora nauki).