Zakładka KASA

KASA Selektor umożliwiający wskazanie kasy, która zajmie się regulowaniem płatności związanej z wystawianym dokumentem. Proponowane tu kasy to te, które użytkownik opisał na poziomie pod modułu administracyjnego KASY. ODEBRAŁ(A) Selektor udostępniający w zależności od rodzaju dokumentu albo listę osób powiązanych z firmą, dla której wystawiany jest dokument, albo listę osób obsługujących program. KATEGORIA Selektor ułatwiający przypisanie dokumentu do jednej z opisanych w ADMINISTRACJI kategorii. Standardowo jest tu podawana ta sama kategoria, którą ustalono dla dokumentu głównego. UWAGI Pole pozwalające dopisać do dokumentu kasowego pewne dodatkowe informacje. WYDRUKUJ DOKUMENT Znacznik pozwalający zadecydować o sporządzeniu wydruku przygotowanego dokumentu kasowego. Jeżeli znacznik nie zostanie zakreślony, to wystawiony dokument kasowy będzie istniał tylko w postaci elektronicznej.