Zakładka INNE

KURS WALUTY… Selektor pozwalający ustalić, który z kursów dnia wybranej waluty powinien zostać zapisany z dokumentem. Może to ułatwić późniejsze wyliczenie różnic kursowych przy regulowaniu należności. Standardowo podpowiadany jest tu kurs, który użytkownik wybrał na poziomie podmodułu administracyjnego DOKUMENTY (zakładka PARAMETRY). Dostęp do selektora jest zablokowany, jeżeli na poziomie formularza dokumentu ustalono, że dokument jest wystawiany w złotówkach. UWAGI Można wprowadzić tu dodatkowe potrzebne informacje. Pojawią się one na wydruku dokumentu. NUMER ZAMÓWIENIA Pole, w które można wprowadzić numer zamówienia, na podstawie którego realizowany jest dany dokument. Jeżeli dokument powstaje z przekształcenia dokumentu zamówienia, numer jest podawany automatycznie. PODSTAWA WYDANIA… Można tu podać np. numer przepustki odbiorcy lub inny zapis identyfikujący daną osobę. Niektórzy użytkownicy wprowadzają tu numer dowodu osobistego odbiorcy.  WZÓR WYDRUKU… Selektor pozwalający wskazać, według jakiego wzorca zostanie wydrukowany dokument. Proponowane są tu wzorce zaprojektowane w pod module administracyjnym WYDRUKI. KOMENTARZ Pole zarezerwowane na dodatkowe zapiski osoby wystawiającej dokument. Tekst tu wpisany nie pojawi się na wydruku.