Okno CENA TOWARU LUB USŁUGI

NUMER POZYCJI Pole przypominające, dla której pozycji specyfikacji towarowej zostało wywołane okno. SYMBOL System podaje tu symbol towaru, dla którego zostanie określona cena. Pole jest niedostępne dla użytkownika – stanowi jedynie podpowiedz. TYP Pole przypominające, że dana pozycja specyfikacji towarowej dotyczy towaru, usługi, kompletu lub opakowania zwrotnego. NAZWA System, podając nazwę towaru, przypomina użytkownikowi, jakiego produktu dotyczy transakcja. Dostęp do pola jest zablokowany. ILOŚĆ Pole z podpowiedzią – wyświetla liczbę podaną przez użytkownika. SPOSÓB PODANIA CENY:
CENA WPISANA RĘCZNIE Ta pozycja przełącznika uaktywnia pola numeryczne, gdzie można podać cenę netto lub brutto. CENA WYBRANA Z LISTY CEN Z KARTOTEKI Ta pozycja przełącznika jest zaznaczona standardowo. Pozwala skorzystać z kartotekowej listy cen, tzn. cen, które dla danego towaru lub usługi zostały określone na poziomie modułu TOWARY I USŁUGI. Jeśli aktualnie zastosowana jednostka miary jest inna niż podstawowa, ceny zostają podane już po automatycznym przeliczeniu ich, tzn. po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik jednostki miary. CENA WPISANA RĘCZNIE Dwa pola numeryczne umożliwiające wpisanie ceny netto lub brutto (druga cena jest wyliczana automatycznie). Pod przyciskiem gj dostępny jest kalkulator. Pola powiązane z przełącznikiem SPOSÓB PODANIA CENY. LISTA CEN Z KARTOTEKI Lista wszystkich poziomów cen, które zostały określone dla danego towaru lub usługi w module TOWARY I USŁUGI. Można z niej wybrać cenę, która zostanie wpisana dla danej pozycji specyfikacji towarowej. Lista jest powiązana z przełącznikiem SPOSÓB PODANIA CENY.