DLA POSZUKIWAŃ AUTORYTETU

Określenia lub poszukiwania określeń autorytetu naukowego na takiej racjonalnej (lub przynajmniej dającej się racjonalnie uzasadnić) podsta­wie znajdują się w wielu zamieszczonych tu artykułach i studiach, niemniej jednak autorzy nie ograniczają się do takiej płaszczyzny ujęcia. J. Szczepański mówi o autorytecie moralnym, K. Szaniawski podkreśla komponentę postawy etycznej w autorytecie. .W pojęciu autorytetu społecznego (J. Szczepański) mieści się także widzenie roli autorytetu, która wychodzi poza sam krąg ludzi nauki. Pojęcie autorytetu naukowego nasunęło także potrzebę dalszych rozróżnień. J. Sztumski podaje rozróżnienie autorytetu i prestiżu w nauce, oparte na określeniu tych pojęć jako pojęć ogólnych przez węgierskiego socjologa dawnej generacji – Leopolda.