PROBLEM FUNKCJI AUTORYTETU

W istocie mamy tu jednak do czynienia z za­wiązywaniem się złożonego w swej strukturze stosunku społecznego. Problemu funkcji autorytetu dotyka wiele studiów i artykułów w,tym tomie. Wydobędziemy z nich tylko pewne myśli wiodące. K. Szaniawski mówi o rojach autorytetu, które można w pewnej mierze przyporządkować pojęciu funkcji. Tworzenie standardów naukowych, wpływ na kierunki badań naukowych, kształtowanie stosunków wewnątrz świata nauki — oto takie funkcje. J. Szczepański, obok pozytywnego wpływu — przewodzenia w bada­niach, inspiracji naukowej i naukowego kierownictwa — przyjmuje także możliwość hamującego wpływu na rozwój myśli naukowej.