DWOISTOŚĆ PIERWIASTKÓW

Dwoistość pierwiastków działania, którą dostrzegamy u nosiciela autory­tetu, z większą jeszcze wyrazistością występuje po drugiej stronie stosunku społecznego: w kręgu, który działanie autorytetu przyjmuje i pozostaje pod jego wpływem. Już poddanie się określonemu autorytetowi mieści w sobie element wyboru, który najczęściej nie wynika wyłącznie z przesłanek rozumo­wych, lecz kryje również treści emocjonalne. Stosunek kręgu do mistrza -nosiciela autorytetu obejmuje wielość odniesień nie zawsze jednakowych jednakowo ugruntowanych. Jedni ludzi w kręgu cenią przede wszystkim kierunek i drogę poznania naukowego reprezentowaną przez mistrza, innych zbliża do mistrza szersza komponenta kulturowa czy światopoglądowa jego nauki, jeszcze innych wreszcie.skłania ku niemu szczególna siła i urok jego osobowości.