Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu.

WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. ZAPŁACONO Wprowadza się tu sumę bezpośrednio wpłacaną do kasy w momencie wystawienia dokumentu. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia – poświęcono mu rozdział „Pole ZAPŁACONO”. POZOSTAŁO Podawana jest tu wartość kredytu udzielonego czasowo klientowi. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia – poświęcono jej rozdział „Pole POZOSTAŁO”. ODEBRAŁ(A) Selektor udostępniający nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Można tu także po prostu wpisać imię i nazwisko konkretnej osoby. Resztę danych, które wiążą się z dokumentem, można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT – POZOSTAŁE DANE.