Okno DOKUMENT KASOWY

Wypełnienie i zapisanie formularza DOKUMENT KASOWY oznacza wygenerowanie dokumentu KP lub KW. Dokumenty kasowe mają postać tzw. dokumentów karteczkowych, tak jak np. faktury, co oznacza, że dokument widoczny na ekranie przypomina dokument papierowy. Istnieją dwie możliwości wypisywania dokumentów kasowych: ręcznie, czyli wpisanie danych w polu ZA CO oraz KWOTA,automatycznie, czyli poprzez powiązanie ich z nie rozliczonymi należnościami wybranego kontrahenta. Program podpowiada tu kasę, która została wybrana z selektora znajdującego się w pasku narzędzi głównego okna modułu. NUMER W tym miejscu program automatycznie poda kolejny wolny numer, można go jednak dowolnie zmienić. Z DNIA Jest to data wystawienia dokumentu i w tym miejscu program automatycznie poda aktualną datę. Można ją zmienić za pomocą funkcji kalendarz, wywołanej po naciśnięciu klawisza gj lub można również skorzystać z przesuwaka. Należy jednak pamiętać, że zmiana daty spowoduje, że może zostać utracona ciągłość w numeracji dokumentów. KONTRAHENT Wybranie z tego selektora odpowiedniej możliwości będzie oznaczało, że dokument kasowy może zostać wystawiony dla: kontrahenta; pracownika własnego firmy (np. będzie to zaliczka); urzędu skarbowego (np. może to być podatek). Po wskazaniu jednej z tych możliwości należy nacisnąć klawisz |, który wywoła odpowiednią listę (kontrahentów, urzędów lub pracowników), a z niej można będzie wybrać żądaną pozycję. Można również nacisnąć klawisz [F2] wywołujący właściwą listę. Dodatkowo, aby wybrać odpowiedniego kontrahenta, użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki InsTYNKT (jej opis znajduje się w rozdziale „Typowe mechanizmy”). ZA CO W polu tym użytkownik może wpisać, czego dotyczy wystawiany dokument kasowy np. zaliczka na poczet zamówienia.