SZCZEGÓLNIE WAŻNA POSTAĆ

Autorytet naukowy jest szczególnie ważną postacią stosunku społecz­nego w kręgach i grupach społecznych skupiających ludzi nauki. Jak w każ­dym stosunku społecznym dwa ciągi zachowań i działań ludzkich spotykają się tu i wzajemnie zazębiają. Stosunki społeczne zachodzą między osobami (także zespołami osób, grupami społecznymi), które mają określone pozycje społeczne i którym z tej racji przypadają dające się rzeczowo określić zadania. Sprzyja to wytwarzaniu się w stosunku społecznym schematycznych form zachowania się i działania obu stron, temu, że stosunek realizuje się według pisanych lub niepisanych reguł, wzorów, norm społecznych. Równo­cześnie stosunek społeczny niesie po każdej ze stron ładunek treści osobo­wych, które czynią go stosunkiem żywym i sprawiają, że przejawia się on w spontanicznych zachowaniach i działaniach.