Stymulator mięśni brzucha em 20 sixpack

Pasek narzędzi zawiera przyciski, które uruchamiają niektóre dostępne na danym poziomie funkcje programu. Program proponuje standardową zawartość paska narzędzi dla każdego modułu. Można to zmienić, dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy (lub wybierając funkcję DOSTOSUJ z menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszy) na takim fragmencie paska, gdzie nie umieszczono żadnego przycisku. Spowoduje to wyświetlenie okna DOSTOSUJ PASEK NARZĘDZI. Za pomocą dostępnych tam mechanizmów można ustalić zawartość paska zgodnie z wymaganiami użytkownika; w taki sposób, by oferowane przez pasek narzędzia stanowiły dla niego rzeczywiste ułatwienie pracy.
Ponieważ do grafik symbolizujących działanie danej funkcji trzeba się przyzwyczaić, warto w pierwszych dniach pracy z programem korzystać z podpowiedzi, które system wyświetla w chwili zatrzymania kursora myszy na danym przycisku oraz na pasku stanu. O wyświetlaniu lub niewyświetlaniu paska decyduje się, wybierając odpowiednią funkcję z menu WIDOK.