Dokument sprzedaży

Dokumenty handlowe wystawiane przez program są wyświetlane w taki sposób, by jak najbardziej przypominały papierowe formularze. Użytkownik ma tu dostęp do menu i paska narzędzi gwarantujących wygodne zarządzanie dokumentem. Funkcje usprawniające pracę z dokumentem pogrupowano w następujący sposób: Standardowy pasek narzędzi dla faktury lub rachunku sprzedaży zawiera następujące przyciski: fil Zapisuje dokument. Odkłada dokument. Włącza mechanizm kontroli stanów magazynowych. Udostępnia okno edycyjne pozwalające zapisać z dokumentem dodatkowe informacje. Pozwala wystawić dokument według cen netto. Pozwala wystawić dokument według cen brutto. Uruchamia listę towarów i usług. Wiele rubryk dokumentu wypełnianych jest automatycznie – oczywiście zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami użytkownika dokonanymi na poziomie ADMINISTRACJI.