Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu

Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. ZAPŁACONO Wprowadza się tu sumę, która będzie wpłacona do kasy w momencie wystawienia dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia — poświęcono mu rozdział „Pole ZAPŁACONO. POZOSTAŁO Podawana jest tu kwota, która pozostanie do uregulowania po wystawieniu dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia – poświęcono jej rozdział „Pole POZOSTAŁO”.
Sporządzanie zamówień nie jest powiązane z automatycznym tworzeniem dokumentów kasowych. ODEBRAŁ(A) Można tu wprowadzić dane osoby otrzymującej zamówienie. Selektor udostępnia nazwiska osób uprawnionych przez kontrahenta do odbierania dokumentów. Informacje te podawane są przy wprowadzaniu opisu kontrahenta do kartoteki. Resztę danych, które wiążą się z dokumentem, można wprowadzić na poziomie okna dialogowego POZOSTAŁE DANE uruchamianego za pomocą funkcji DOKUMENT – POZOSTAŁE DANE.