Okno NALEŻNOŚCI ‘NIE ROZLICZONE

W tym oknie dialogowym w tabeli zostały umieszczone wszystkie nie rozliczone należności wskazanego w oknie DOKUMENT BANKOWY wierzyciela. Tabela prezentuje następujące dane, które z poziomu tego okna nie mogą być już zmieniane przez użytkownika: aktualną datę, numer dokumentu, termin spłaty, kwotę należności, kwotę, jaka pozostała jeszcze do zapłaty. Ostatnia kolumna tabeli WPŁATA pozwala na wpisanie kwoty, którą ma zostać spłacona należność. Jeżeli należność zostanie spłacona w całości, wówczas w pierwszej kolumnie tabeli pojawi się znaczek vj. Jeśli natomiast należność zostanie spłacona tylko w części, znaczek ten będzie wyszarzany. Pod tabelą znajduje się podsumowanie prezentujące sumę należności, suma ta zostanie przeniesiona do pola KWOTA znajdującego się w dokumencie bankowym. Zostaną tam również przeniesione numery rozliczanych dokumentów.