PRÓBY DEFINICJI

Próby definicji idą głównie w kierunku przedmiotowego określenia autory­tetu w nauce. Jan Szczepański wyróżnia autorytet zyskany dzięki wybitnym osiągnięciom badawczym i teoretycznym; inny typ przedstawia autorytet twórcy szkoły naukowej; jeszcze inny ma podstawy w zajmowaniu kierow­niczych stanowisk w organizacjach i instytucjach naukowych. Wszystkie te odmiany tworzą się w obrębie samej nauki, jako szczególnego rodzaju dzia­łalności kulturalnej. Na podobnej płaszczyźnie ujmuje zjawisko K. Szaniawski, wskazując autorytet uczonego oparty na wysokiej kompetencji w danej dzie­dzinie nauki.