KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRESTIŻU BADACZA

Wczesne rozpoznanie wartości pracy naukowej, wczesne sukcesy wzmacniają — jak się wydaje — motywację pracy naukowej i wysokie standardy.”Badania H. Zuckerman nad laureatami nagrody Nobla wykazały również, że zaczynają oni publikować wcześniej (mając ok. 25 lat, gdy inni naukowcy ok. 28 lat) i publikują dłużej. Pasjonującym zagadnieniem jest kwestia, czy płodność (liczba publikacji), czy perfekcjonizm (jakość publikacji) jest głównym wyznacznikiem widocz¬ności i prestiżu. Badania reprezentantów nauk społecznych dokonane przez J. G. Manisa wykazały, że płodność naukowa kształtuje i ustala się na wczesnym etapie kariery, natomiast naukowa renoma ustala się później i jest w mniejszym stopniu przewidywalna na podstawie początkowych osiągnięć, ponieważ zależy od okoliczności zewnętrznych.