Picmonkey po polsku

Zakładka RACHMISTRZ jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe. POBIERZ KARTOTEKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam wspólnikach, kontrahentach, pracownikach, o personelu, pojazdach, celach przejazdów, trasach przejazdów, podatkach, opisach operacji, kategoriach. Przenoszone będą także parametry przejazdów i parametry wynagrodzeń. POBIERZ DOKUMENTY Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli do Rachmistrza dla Windows mają zostać przeniesione wszystkie zapisy z księgi i ewidencji.