Selektor ułatwiający wybranie jednego z opisanych wcześniej w ADMINISTRACJI rabatów od wartości dokumentu

Więcej ważnych informacji o tym polu można znaleźć w rozdziale „Pole RABAT”. FORMA PŁATNOŚCI Selektor pozwalający wskazać jedną z opisanych wcześniej form płatności, jaką użytkownik chce zastosować do uregulowania należności za dany dokument. Automatycznie zostają wypełnione pola ZAPŁACONO, POZOSTAŁO i TERMIN PŁATNOŚCI – ich zawartość można zmieniać, chyba że wybrana forma płatności została w ADMINISTRACJI zablokowana. Klawisz _i| umieszczony przy selektorze umożliwia utworzenie i opisanie nowej formy płatności – wyświetlone zostaje okno FORMA PŁATNOŚCI. TERMIN PŁATNOŚCI Pole powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Użytkownik ma do dyspozycji wiele metod wypełnienia tego pola – warto zapoznać się z rozdziałem „Pole TERMIN PŁATNOŚCI”. Pole jest niedostępne, jeżeli wybrano formę płatności zablokowaną w ADMINISTRACJI. Termin płatności zawsze jest obliczany w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. WYSTAWIŁ(A) Dostępna jest tu lista wszystkich użytkowników danej kopii programu. Można łatwo wskazać osobę wystawiającą dany dokument. RAZEM Pole, gdzie automatycznie sumowana jest wartość wszystkich pozycji ze specyfikacji towarowej. Uwzględniane są tu wszystkie udzielone rabaty. Pole nie jest dostępne dla użytkownika. ZAPŁACONO Wprowadza się tu sumę, która będzie wpłacona do kasy w momencie wystawienia dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Pole wymaga szerszego omówienia – poświęcono mu rozdział „Pole ZAPŁACONO”. POZOSTAŁO Podawana jest tu kwota, która pozostanie do uregulowania po wystawieniu dokumentu obrotowego. Pole jest powiązane z selektorem FORMA PŁATNOŚCI. Jeżeli nie wybrano formy płatności zablokowanej w ADMINISTRACJI, system pozwala zmienić wpisaną tu wartość. Rubryka wymaga szerszego omówienia – poświęcono jej rozdział „Pole POZOSTAŁO”.