DOKŁADNIEJSZA TAKSONOMIA

Możliwość wprowadzenia dokładniejszej taksonomii zależy oczywiście od tego, jak dokładnie da się określić przebieg funkcji A{t) i Mit) dla danego naukowca.b)    W klasie Z wyróżnia się podklasę zdarzeń polegających na rozwiązy­waniu problemów badawczych. Zdarzeniom tym, jak można przypuszczać, odpowiadają dodatnie wartości aiE), tym wyższe, im trudniejszy jest problem, natomiast wartości m(E) są równe zero lub bliskie zera.Zakłada się następnie kilka dychotomicznych podziałów naukowców, pierwszy z nich to:A. ci, którzy cenią wyżej autorytet naukowy niż moc społeczną;M. ci, którzy cenią wyżej moc społeczną niż autorytet naukowy.