JAK WYKAZAŁY BADANIA

Badania wykazały, że przebieg wcześniejszego zatrudnienia, dorobek naukowy, cytowania i nagrody nie mają większego wpływu na zatrudnienie w tych instytucjach o wysokim prestiżu. Inne badania tejże autorki nad reprezentantami biologią nauk politycz­nych i psychologii z trzech uniwersytetów o różnym prestiżu i o różnej (dużej, średniej i dopiero początkującej) tradycji badań dały wyniki zbliżone. Absolwentów wyższych rangą uniwersytetów charakteryzuje tendencja do wyż­szej produkcyjności, środowisko studiów ma — zdaje się — większy wpływ na twórczość niż późniejsze afiliacje instytucjonalne naukowca.