OSTATNIE ZAŁOŻENIE

Kategorie te odpowiadają oczywiście pewnym typom „idealnym”, choćby z uwagi na dwie ostatnie dychotomie, z których każda obejmuje tylko dwa skrajne typy. Wreszcie ostatnim założeniem jest postulat Atkinsona orzekający, że w sytuacji wyboru celów o różnych (subiektywnych) prawdopodobieństwach sukcesu człowiek wybiera ten z celów, dla których funkcja: Cp(l—p), osiąga maksimum, gdzie C > 0 lub C < 0 w zależności od tego, czy motyw sukcesu jest wyższy niż motyw uniknięcia niepowodzenia (C > 0), czy też odwrotnie, motyw uniknięcia niepowodzenia jest wyższy niż motyw osiągnięcia sukcesu (C<0).