EFEKTY BADAWCZE

Podawanie tylko pierwszych imion może także, prowadzić do nieporozumień, jednakże przy­padki zbieżności nazwisk i imion są na tyle sporadyczne, że nie mają większe­go znaczenia dla interesujących nas analiz.Kwestią, która wydaje się najbardziej pasjonująca, są czynniki psycho­społeczne decydujące o zapotrzebowaniu jednostek i całych zbiorowości na autorytet, a także mechanizmy jego kształtowania. Pierwszemu zagadnie­niu – o ile dobrze się orientuję – nie poświęcono uwagi w badaniach em­pirycznych, w związku z drugim usiłowano ilustrować i weryfikować wiele hipotez. Większość z nich nawiązuje do tez Roberta Mertona, który zwrócił uwagę na to, że: „Występuje stałe współgranie systemu statusu, opartego na honorach i uznaniu, z systemem klasowym, opartym na różnych szansach życiowych, który lokuje, naukowców na zróżnicowanych pozycjach w struktu­rze możliwości w nauce”.