CZĘSTOTLIWOŚĆ CYTOWAŃ

Korelacja między indeksem ogólnym cytowań a tak skonstruowaną skalą wyniosła r = 0,40. J. Cole i S. Cole przyjmują, że miary są zbliżone, a korelacja byłaby wyższa, gdyby nie występowanie pewnej grupy osób O’ słabych publikacjach, które często cytują się wzajemnie.   Częstotliwość cytowań może zależeć od liczby, a nie jako­ści publikacji określonego, autora — to następny zarzut wysuwany pod adresem SCI. Warren O. Hagstrom, przeprowadzając badanie nad prestiżem instytucji naukowych (przyjmuje podział i wskaźniki Cattera), ustalił, że cytowanie publikacji ich pracowników jest lepszym predyktorem niż liczba publikowa­nych przez nich artykułów.